Standard kredittkort tilbyr kredittramme på alt fra 1 000 kroner, opp til 150 000 kroner. Får du innvilget gull, platinum eller sort kredittkort kan du derimot få flere hundre tusen kroner i kreditt. Hva du benytter kreditten på bestemmer du selv, og du trenger kun tilbakebetale 3,5 % av benyttet kreditt. Det finnes også et minstebeløp du må betale, mellom 250 og 400 kroner. Hvis 3,5 % utgjør mindre enn denne summen må du betale minstesummen, ved motsatt tilfelle må du betale prosentsatsen. Hvis du betaler minstebeløpet hver måned og fortsetter å bruke kortet kan du i teorien nedbetale gjelden for evig.

  • Fornuftig bruk er viktig
  • Ikke ha høyere ramme enn du kan håndtere
  • Nedbetal hele beløpet ved forfall

Fordeler med kredittkort

Kredittkort kan ha mange fordeler som rabatter, opptjening av poeng og forsikringer. Sånn sett kan det være lønnsomt å ha kreditt, men det kan også bli veldig dyrt. Rentefri periode og rabatter kan gi deg gode besparelser, men da må du betale skyldig beløp ved forfall. Eventuelt over kortest mulig tid, helst mindre enn 6 måneder. Du får best utbytte av kortet om du benytter deg av rabatt-fordelen og betaler ned beløpet før rentene begynner å løpe. Dette sparer du på uavhengig av hva det er du bruker kortet til. En siste fordel er at du kan justere rammen selv etter behov.

Reduser rammen på kredittkort

Kredittkort er nå en del av grunnpakken for de over 18 år hos de fleste tradisjonelle bankene i Norge. Rammen er som oftest de laveste bankene tilbyr, mellom 1 000 og 5 000 kroner. Du kan søke om å øke rammen hvis du har fast inntekt, og du kan også be om å få redusert rammen. Har du problemer med å betjene kreditten kan du få den redusert til et håndterlig beløp. For å kunne redusere må du først nedbetale skyldig beløp, enten fullt ut eller til rammen du ønsker. Du kan ikke skylder mer kreditt enn hva du har i ramme.

Raskere nedbetaling

Som en innstramming av reglene rundt nedbetaling av kreditt ble det innført en maksgrense for nedbetaling av kreditt. Kredittkort behandles som andre usikre lån og skal nedbetales på maksimalt fem år. Du kan derimot ende opp med lengre nedbetaling hvis du fortsetter å bruke kortet etterhvert som du nedbetaler. Hvis du ønsker kan du også betale ned raskere. Dette gjør du med å øke beløpet du betaler hver måned, alt over minstebeløpet går uavkortet til nedbetaling av gjeld. For å unngå å få mer gjeld mens du nedbetaler kan du sperre kortet og be om nytt når du har nedbetalt og redusert rammen.

Reduser antall kredittkort

Over 400 000 nordmenn har to kredittkort, mens nesten 20 000 har minst fem kort. Ulike fordeler er gjerne bakgrunnen for hvorfor. Er du en av de som har fem forskjellige kort kan det være en fordel å ta en gjennomgang. Sjekk hvilke fordeler du får med de ulike kortene og behold de som gir deg fordelene du benytter mest. Kjører du elbil er det unødvendig med et kort som kun gir rabatt på drivstoff og handel hos bensinstasjonen. Er du derimot mye ute å reiser vil et kort med opptjening av bonus hos flyselskaper være et lønnsomt kort.

Fornuftig bruk av kredittkort

Gjennomsnittsrenten på kredittkort er 19,73 %. Dette betyr at du med unødvendig bruk og lang nedbetalingstid kan ende opp med å betale flere tusen kroner i renter hvert år. Derfor er det så viktig å buke kortet fornuftig og nedbetale så raskt du klarer. Ved å kun benytte kortet ved behov, eller som betalingsmiddel for å aktivere forsikringer, kan du i stor grad unngå luksusfellen. Du må nedbetale så raskt du kan, og helst i løpet av den rentefrie perioden. Og er du i ferd med å havne i luksusfellen finnes det råd. Sperrer du kortet og fokuserer på nedbetaling henter du deg fort inn igjen.