Når to mennesker går fra hverandre er det sjeldent enkelt for noen av partene. Spesielt ikke om man har vært gift lenge, og har investert i et hjem og en framtid sammen. En eller begge parter må finne et nytt hjem. Kanskje man har mange felles venner som havner i en vanskelig situasjon. Og når man har felles barn og husdyr i tillegg kan det gjøre hele prosessen ekstra tung.

På toppen av alt dette kommer fordelingen av felles økonomi, verdisaker og eiendeler. Det kan også innebære fordeling av gjeld. Mange ektepar har felles økonomi — enten offisielt og svart på hvitt, eller uoffisielt ved at begge bidrar til og bruker fra en slags felles pott.

Da kan det oppstå problemer når det kommer til å fordele gjelden om man skilles. Et forbrukslån som var mest til den enes fordel kan føles bittert å stå ansvarlig for når man er alene. I tillegg er det ikke alltid sånn at begge parter har full oversikt over den andres gjeld i et ekteskap. Det kan være fordi den ene parten ikke ønsker å være åpen om dette. Men det kan også være fordi det rett og slett ikke føles så relevant der og da. Det er tross alt ikke alle som har forbrukslån.

Forbrukslån fra før dere giftet dere

Med mindre man finner hverandre i tenårene, har man ofte levd et liv med en egen økonomi før man møttes. Det er ikke uvanlig å ha noe personlig gjeld før man slår seg ned og stifter familie. Det kan være studiegjeld, billån eller forbrukslån til ulike formål.

Har partneren din tatt opp et lån før dette giftet dere, så er kun han eller hun ansvarlig for å betale det ned om dere skilles. Det har ingenting å si om de fleste nedbetalingene har foregått i perioden dere var gift. Det er også irrelevant om det formålet forbrukslånet gikk til har gagnet dere begge underveis i ekteskapet.

Forbrukslån fra under ekteskapet

Det samme gjelder i utgangspunktet for forbrukslån en av partene har tatt opp mens dere var gift. Enkeltpersonen på låneavtalen er alene med ansvaret, med mindre noe annet er oppgitt. Men om det er oppgitt en medlåntaker er det en annen sak.

Mange par velger nemlig å ta opp forbrukslån sammen. Det kan være for å ha en egenandel til lån på for eksempel hus, leilighet, bil eller båt. Eller kanskje dere ønsker å pusse opp hjemmet dere i utgangspunktet hadde planer om å tilbringe mange år sammen i. Når det er barn inne i bildet kommer det også mange nye utgifter, hvor et forbrukslån kan komme godt med. I tillegg har man store utgifter som bryllupsreise eller andre ferier.

Tar du opp forbrukslån med partneren din som medlåntaker øker du sjansene for å få lånet innvilget. Det øker også sannsynligvis grensen for hvor store summer banken vil låne deg. I tillegg til at det er en trygghet for banken at begge står ansvarlige, er det også en trygghet for deg. Er lånet ment for et felles formål, så er også sjansen stor for at dere uansett kommer til å dele på nedbetalingen om begge har en inntekt.

Men det innebærer også, på godt eller vondt, at dere begge deler gjelden når dere går hver deres vei.

Hvordan fordeles gjelden?

Når du og partneren din skilles, så fordeles den felles formuen på dere begge. Hva som er felles formue og ikke avhenger av mange faktorer, og er et helt kapittel i seg selv. Men det som uansett skjer er at den felles gjelden vil trekkes fra før disse midlene fordeles. Har bare den ene partneren hatt oversikt, og misligholdt forbrukslånet i skjul, kan dette by på noen overraskelser.

Si at dere for eksempel har et felles lån dere har 100 000 kr igjen å betale på. Da vil det trekkes 50 000 kr fra andelen av formuen til hver av dere. Det går selvfølgelig an å finne frem til andre løsninger, men disse er ikke alltid så praktiske under en skilsmisse.

Banken er antageligvis ikke veldig villig til å opprette nye avtaler med hver av dere for at dere skal kunne betale ned hver for dere. Det er heller ikke så gunstig at den ene parten overfører halve terminbeløpet hver måned, og at dere baserer nedbetalingen på ren tillit rett etter en skilsmisse.

Skriftlige avtaler er en stor fordel

Det kan kanskje føles kynisk å tenke på penger når man gifter seg. De færreste ser for seg at ekteskapet ikke kommer til å vare når man frir. Da kan det være ubehagelig å sette seg ned for å skrive en avtale på hvordan ting skal fordeles når dere eventuelt skiller dere senere i livet.

Allikevel er det best å være på den sikre siden. Blir det opp til advokater å finne ut hvem som skal sitte igjen med hva, så kan fort en av dere ende opp med for lite. Finn en avtale dere begge er komfortable med, og skriv en ekteskapskontrakt sammen.