Før bankene kan innvilge forbrukslån må de gjennomføre en kredittvurdering av låntaker. Her ser de på den økonomiske situasjonen til låntaker, hva slags inntekt og gjeld vedkommende har, og om de har noen betalingsanmerkninger. Møter låntaker kravene som stilles av både bank og Finanstilsyn kan forbrukslånet innvilges, hvis ikke vil bankene gi avslag på lånesøknaden.

Krav til låntaker av forbrukslån

Kravene som stilles når det kommer til lån uten sikkerhet er knyttet opp mot låntakers økonomiske situasjon. Dette er faktorer som bankene bruker for å vurdere risikoen for å låne ut penger, og om låntaker har mulighet til å betjene lånet gjennom hele nedbetalingstiden. Alder, bosted, inntekt, samlet gjeld og betalingshistorikk er de viktigste faktorene som bankene vurderer. Samlet blir dette en kredittvurdering som avgjør om bankene kan innvilge forbrukslån eller ikke.

Alder

Den laveste alderen for å ta opp lån i Norge er 18 år. Når det kommer til forbrukslån derimot har flere banker valgt en høyere aldersgrense. 20 til 23 år er den alderen de fleste bankene har lagt seg på. Enkelte har også valgt en høyere aldersgrense, 25 år.

I tillegg til en nedre grense har også flere banker valgt å ha en øvre aldersgrense på forbrukslån. De fleste har denne på 100 år, som betyr at alle kan søke og få innvilget lån hos dem uavhengig om de har en høy alder. Andre igjen har satt en grense på 69 eller 70 år, som er noe over pensjonsalder.

Tips: Les også forbrukslån og skilsmisse

Bosted

For å kunne ta opp lån i Norge må du ha fast bosted i Norge. Og du må ha bodd i landet de siste tre årene. Bankene ser også på om du har flyttet mye og spør om hvor lenge du har bodd på nåværende adresse. Grunnen til at de spør om dette er vurdering av risiko. Bankene vurderer det som en økt risiko for mislighold hvis du flytter mye.

Betalingshistorikk

Når bankene gjør en kredittvurdering gjennomføres det også en kredittsjekk gjennom et selskap som Bisnode eller Experian. Her sjekker banker hva slags ligningsført inntekt du har, om du har løsøre registrert på deg, og om du har noen betalingsanmerkninger. Din evne til å betale regninger i tide blir også vurdert.

Inntekt og gjeld

For å kunne betjene et lån må du ha en inntekt. Kravet for å få innvilget forbrukslån er minst 120 000 kroner i årlig inntekt. Du kan også møte på banker som har krav om 200 000 til 250 000 kroner i årlig inntekt. Inntekten skal helst være fast inntekt fra en stabil jobb, men du kan få innvilget lån med variabel inntekt, som freelancer og selvstendig næringsdrivende. Det viktigste er at du kan dokumentere at inntekten din har vært over kravet den siste tiden.

Har du gjeld fra før påvirker denne hvor mye du kan få innvilget av lån. Finanstilsynet har bestemt at du ikke kan ha mer enn fem ganger årlig inntekt i samlet gjeld. Er du på den grensen allerede vil du få avslag. Du må også kunne betjene lånet om rentene skulle øke med 5 %, og ha midler igjen til livsopphold etter at lånet er betalt.

Derfor får du avslag om forbrukslån

Hvis du ikke møter bankenes krav til deg som låntaker får du avslag på søknad om lån. Får du avslag er det viktig at du ber om en begrunnelse, slik at du kan vurdere mulighetene dine. Så før du søker – få en oversikt over egen økonomi og søk om lån hos flere banker for å øke sannsynligheten for å få innvilget lån.