En inkassosak eller betalingsanmerkning kan gjøre det veldig vanskelig å få forbrukslån eller annen type finansiering. Slike forhold kan også føre til at du ikke får for eksempel mobilabonnement. Du er likevel ikke helt avskåret fra lånemuligheter når du har inkassosaker og betalingsanmerkninger.

Forbrukslån med betalingsanmerkning er vanskeligst

En inkassosak som ender med rettslig inndrivelse medfører at du registreres med betalingsanmerkning ganske raskt. Anmerkningen blir da normalt stående inntil den underliggende gjelden og påløpte kostnader er betalt.

Så lenge du er registrert med en betalingsanmerkning vil du så godt som alltid få avslag på en søknad om lån. Du vil også kunne få avslag om du vil skaffe deg kredittbaserte produkter og tjenester, for eksempel abonnementer på mobiltelefoni, bredbånd, med mer.

Husk dette:

 • En betalingsanmerkning skal slettes så snart det tilhørende kravet er betalt.
 • Kreditor er pliktig til å sørge for slettingen (anmerkningen føres opp i registrene til kredittopplysningsbyråer).
 • Hvis du har hatt en betalingsanmerkning relativt nylig, og skal søke om lån, bør du undersøke at slettingen er utført før du sender inn søknaden.

Kan gis unntak

Det finnes unntak der søkere med betalingsanmerkning faktisk får forbrukslån uten å stille med sikkerhet. Dette kan for eksempel være en situasjon der anmerkningen skyldes et relativt lavt krav. Det kan også være at debitor ikke var i stand til å oppfylle betalingsforpliktelsene på grunn av midlertidig inntektstap eller sykdom.

I slike situasjoner vil enkelte banker kunne yte lånet dersom formålet virker hensiktsmessig. Et typisk eksempel er når låntakeren skal refinansiere gjelden, og hun eller han dermed får en sunnere økonomisk situasjon.

Forbrukslån med sikkerhet for de med betalingsanmerkning

Den andre løsningen for personer med betalingsanmerkning er å låne med sikkerhet. I Norge har vi 6-7 banker som spesialiserer seg på denne typen finansiering. De fleste som tar opp disse lånene er personer som ikke får låne andre steder, og som vil refinansiere gjeld som er blitt svært dyr (ofte kredittkort og smålån).

Kravet til sikkerhet er vanligvis pant i en bolig som låntakeren eier. Spesialbankene aksepterer som regel også kausjonsansvar, det vil si at en annen person stiller med pantet. Dersom lånesummen er tilstrekkelig lav vil de fleste bankene også akseptere såkalt pant med andreprioritet. Andreprioritet på pant betyr at du eller kausjonisten ikke nødvendigvis må flytte boliglånet.

Forbrukslån med inkassosak

Hvis du leser kravene og betingelsene som bankene oppgir på sine hjemmesider vil det ofte stå at søkeren ikke kan ha inkassosaker. Dette stemmer nok i de fleste tilfeller, men her gjøres det unntak langt oftere enn når søkeren har betalingsanmerkning.

Et krav kan nemlig gå til inkasso veldig raskt, og det betyr ikke nødvendigvis at debitor er uvillig til å gjøre opp for seg. Kravet kan også være relativt ubetydelig. Det finnes folk i Norge som har fått inkassosaker på seg der kravet er kun noen få kroner, fordi disse prosessene ofte settes i gang automatisk når gjelden ikke gjøres opp i tide.

Mange av bankene er velvillige i slike situasjoner, og spesielt dersom økonomien til søkeren ellers ser ryddig og grei ut.

Refinansiering med inkassosak

Det vanligste unntaket på dette punktet er når forbrukslånet skal brukes til å refinansiere annen gjeld. Da er som regel gjelden som er tilknyttet inkassosaken inkludert. Et sentralt punk her er at bankene har relativt strenge retningslinjer å forholde seg til når de skal yte et lån til forbruk. Retningslinjene fra myndighetene åpner imidlertid for nettopp denne typen unntak.

 • Bankene kan fravike fra myndighetenes retningslinjer for utlån dersom lånet skal brukes til refinansiering.
 • Dette betyr blant annet at det er lettere å få tildelt et lån til refinansiering enn til forbruk.
 • Forutsetningen er at refinansieringen gjør det enklere for låntakeren å betjene gjelden (lavere månedlige utgifter).
 • Det forutsettes også at hele lånesummen går til refinansiering (du får ikke låne til annet forbruk samtidig).

Viktig hvis et lån har gått til inkasso

En av de verste situasjonene du kan havne i er dersom et forholdsvis stort lån går til inkasso. Tenk deg at du av en eller annen grunn unnlater å betale terminbeløpet en måned. Banken vil da først purre og gi deg en frist på 14 dager til å betale i henhold til låneavtalen. Hvis du ikke gjør opp dette i tide vil banken gå videre til en rettslig inndrivelse av kravet.

Unnlater du fortsatt å betale, eller dersom du havner i denne situasjonen gjentatte ganger, kan banken ha rett til å si opp lånet. Da blir kravet ditt ikke bare terminbeløpet det hele startet med, men hele den utestående saldoen. I tillegg kommer det sannsynligvis dyre omkostninger.

Ta tak dersom du får betalingsoppfordringer og inkassovarsler

En inkassosak eller betalingsanmerkning kan være en god indikator på at økonomien din er i ferd med å komme ut av kontroll. Slike saker betyr at gjeldskostnadene øker i form av salær og gebyrer. Et lån som er mislighold kan bli oppsagt hvis du ikke gjør opp i tide, og da kan kravet bli veldig vanskelig å innfri.

Du bør se på et inkassovarsel som en påminnelse om at du må få kontroll på situasjonen. Dessverre er det mange som gjør det motsatte når de får purringer i postkassen eller innboksen.

Dette bør du vurdere hvis du får betalingsoppfordringer og inkassovarsel:

 • Hvis du ikke klarer å betale raskt, ta kontakt med kreditor så snart som mulig.
 • Forsøk å få en avtale om hvordan gjelden skal tilbakebetales.
 • Sørg for å holde avtalen dere eventuelt kommer frem til.
 • Hvis du har vedvarende vansker med å betale lån eller kreditter bør du se om du kan få refinansiert gjelden.
 • Hvis gjelden er til en bank vil du vanligvis kunne få rådgivning hos dem.
 • NAV og hjemkommunen din har også ansatte som gir økonomisk veiledning dersom du har behov for det.