Et forbrukslån kan bli både dyrt og relativt rimelig. Faktorene som bestemmer prisen er flere, og noen av de har du til dels påvirkning på selv. Her får du tipsene som vil hjelpe deg med å skaffe så lave renter som mulig på lånet.

Viktig å forstå rentefastsettelsen på forbrukslån

Du finner forbrukslån uten krav til sikkerhet i over 30 nisjebanker i Norge, samt hos de fleste sparebankene. Noen få av disse tilbyr faste renter og temmelig dyre helt uavhengig av hvem søkeren er, mens majoriteten foretar en individuell vurdering.

Vi skal først se på hvordan bankene fastsetter rentene, slik at det blir lettere å forstå tipsene for hvordan du kan skaffe deg billigere lån.

Den individuelle vurderingen innebærer at banken ser på betalingsevnen og kredittscoren til søkeren. Er kredittscoren høy og betalingsevnen god vil søkeren få tilbud om bedre rentebetingelser enn en person med lavere score og dårligere betalingsevne.

Lånesummen bestemmer også rentene

De samme bankene tilbyr som regel lavere renter på et stort lån enn de gjør på smålån. Årsaken er kort og godt den at den prosentvise inntjeningen må nødvendigvis være høyere på lave lånesummer for at utlånet skal lønne seg for banken.

Tenk deg om et forbrukslån på for eksempel 20 000 kroner hadde hatt en effektiv rente på 5%. Hvis lånet da betales tilbake i løpet av 1 år/12 terminer ville renteinntektene til banken bli cirka 1 550 kroner. Det tilsvarer neppe de utgiftene de har for det spesifikke lånet, samtidig som de har en viss risiko.

Samlet sett vil den individuelle vurderingen og effekten av lånesummen gjøre at det er store forskjeller på rentene på hvert enkelt lån, selv når lånene kommer fra samme bank.

Typiske rentetilbud fra bankene

Nisjebankene som tilbyr forbrukslån fra noen tusenlapper og opp til flere hundre tusen kroner oppgir nominelle renter som gjerne ligger fra cirka 6% til cirka 19%. De typiske tilbudene vil da se slik ut for forskjellige personer som søker om lån på ulike summer.

Person med høy kredittscore:

  • Forbrukslån på 300 000 kroner – nominelle renter mellom 6% og 10%.
  • Forbrukslån på 100 000 kroner – nominelle renter mellom 8% og 12%.
  • Forbrukslån på 30 000 kroner – nominelle renter mellom 10% og 15%.

Person med lav kredittscore:

  • Forbrukslån på 300 000 kroner – nominelle renter mellom 10% og 13%.
  • Forbrukslån på 100 000 kroner – nominelle renter mellom 11% og 15%.
  • Forbrukslån på 30 000 kroner – nominelle renter mellom 15% og 19%.

Husk at dette er ikke eksakte tall, men et cirka estimat i forhold til hva vi ser er praksis. Det kan være store variasjoner fra bank til bank. Den reelle renten ser du ikke før du mottar det uforpliktende tilbudet fra banken.

Nå som du vet hvorfor variasjonene på rentene kan være så pass kraftige skal vi se på hva du kan gjøre for å få billigere forbrukslån.

Kjenn markedet for forbrukslån

En av de vanligste blemmene er at folk hopper på det første tilbudet de får. Dette skyldes kanskje at vedkommende faktisk ikke kjenner til mange nok av bankene, og sender søknad til kanskje kun én eller to aktører.

Gode sammenligningssider på nett har oversikten du trenger. Der finner du som regel også omtaler av hver enkelt bank og deres tilbud på lån, med vurdering av fordeler og ulemper.

Det er for eksempel viktig å vite hvilke banker som har de laveste (eller ingen) etableringsgebyr når du skal søke om små forbrukslån. Gebyrene kan nemlig få stor innvirkning på de effektive rentene.

Likeledes er det viktig å kjenne til hvilke banker som har de laveste nominelle rentene du potensielt kan få når du søker om store lånesummer.

Skaff deg så mange lånetilbud som mulig

Når du har fått en god oversikt over banker som tilbyr den lånesummen du trenger, er det om å gjøre å sende søknad til så mange som mulig. Selv om kredittscoren din og lånesummen er mest avgjørende, vil det alltid være forskjeller på tilbudene fra de ulike bankene.

Bruk sammenligningssidenes oversikter til å sende ut søknadene (det tar kun ett minutt å fylle ut hver enkelt), eller bruk en låneagent. De beste agentselskapene kan potensielt fremskaffe like mange tilbud som det antallet banker de samarbeider med. Det er ikke uvanlig å få svar fra mellom 10 og 15 banker når du velger rett låneagent.

Låneagentenes tjenester koster ikke noe for den som søker om forbrukslån (agentselskapene får provisjoner fra bankene). Du taper heller ikke tid på dette, snarere tvert i mot.

Lån med ektefelle eller samboer

Du øker sjansene både for at lånet innvilges, og for at rentetilbudene blir bedre dersom du søker sammen med en annen person. Dette kalles å ha en medlåntaker. Fordi begge parter blir ansvarlige for tilbakebetalingen av lånet bør medlåntakeren din helst være partneren din, og der dere uansett har felles økonomi.

Venner bør i utgangspunktet ikke ta opp lån sammen, fordi sjansene for uenigheter er større. Å ha en medlåntaker betyr nemlig ikke at hver part er ansvarlig for 50% av lånet. Begge har likt ansvar, og dersom den ene av en eller annen grunn ikke betaler, sitter den andre med svarteper.

Samle gjelden dersom du har flere lån

Hvis det forbrukslånet du har behov for nå kommer på toppen av lån du har fra før så er du i ferd med å begå en tabbe. To eller flere lån koster som regel en god del mer enn om du hadde samlet alle i et enkelt og større lån. Dette skyldes det vi forklarte lenger opp, nemlig det at smålån koster prosentvis mer. I tillegg vil antallet termingebyr ha innvirkning på den samlede effektive renten du betaler.

Å samle gjeld er som regel alltid fornuftig, og spesielt når den består av forbrukslån og gjeld fra kredittkort.

Velg kortest mulig nedbetalingstid på lån

Nedbetalingstiden du selv velger når du søker er veldig avgjørende for hvor dyrt lånet blir til slutt. Som et eksempel kan vi se på hva et forbrukslån på 100 000 kroner koster når de nominelle rentene er 13%, og i forhold til ulik nedbetalingstid. Vi bruker 500 kroner som etableringsgebyr, og 50 kroner som termingebyr.

  • Nedbetalt på 3 år – Samlede rentekostnader = 23 600 kroner.
  • Nedbetalt på 2 år – Samlede rentekostnader = 15 800 kroner.
  • Nedbetalt på 1 år – Samlede rentekostnader = 8 300 kroner.

At kortest mulig nedbetalingstid lønner seg er innlysende, men spørsmålet er om du klarer de månedlige avdragene. Ta frem kalkulatoren og regn over, og ha som mål å bli betale tilbake gjelden så raskt du kan. Husk også at den nedbetalingsplanen du får er ikke sementert. Du kan når som helst øke avdragene eller endre til en kortere nedbetalingsplan dersom du får bedre råd senere.

Betal ekstra avdrag hvis du kan

Dersom du for eksempel skulle få bonus på jobben, eller mer i feriepenger enn du hadde sett for deg, er dette gylne muligheter til å redusere lånekostnadene dine. Bruk pengene du har til overs til å betale et ekstra stort avdrag. Belønningen din er at du reduserer den rentebærende gjelden, og vil dermed redusere rentekostnadene du får totalt.

Viktig! Husk at du samtidig bør be banken om å endre nedbetalingsplanen slik at lånetiden kortes ned. Hvis du ikke gjør dette vil størrelsen på avdragene fra nå av bli lavere. Du får en lavere sum å betale per måned, og du sparer fortsatt penger, men du ville spart mer dersom størrelsen på avdragene er den samme som det du hadde fra før.